Kasy pancerne, sejfy - Inter Sejf
 
Logo
logo
 
 
 
Sejfy
Kasy pancerne
Szafy metalowe
Szafy kartotekowe
Szafy/sejfy ognioodporne
Meble socjalne
Drzwi metalowe
Depozytowo-bankowe
Kasety metalowe
Transport warto┬Âci
Pozosta┬│e
Prywatno┬Â├Ž
Regulamin
Pomoc
Zaloguj siŕ
 

Polityka prywatno┬Âci

Polityka prywatno┬Âci zosta┬│a opracowana w zwi┬▒zku z obowi┬▒zuj┬▒c┬▒ od dnia 10 marca 2003 ustaw┬▒ o ┬Âwiadczeniu us┬│ug drog┬▒ elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Postanowienia ogólne:

1. Celem zbierania danych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania witryny.

2. Podstawowa zasada Polityki Prywatno┬Âci jest ochrona oraz zakaz udost├¬pniania osobom postronnym danych personalnych oraz adresowych, u┬┐ytkowników oraz klientów naszej witryny.

3. Dane teleadresowe tj. informacje podane w formularzu s┬▒ przez nas wykorzystywane do niezb├¬dnych kontaktów z naszymi u┬┐ytkownikami oraz w celach niezb├¬dnych do dokonania transakcji pomi├¬dzy intersejf.pl a klientami

4.  Ewentualne wykorzystanie danych kontaktowych (w szczególno┬Âci adresy e-mail) dla potrzeb witryny intersejf.pl poprzedzone jest pytaniem o zgod├¬ na ich przetwarzanie. Informacja z pytaniem dotyczy zgody na przetwarzanie danych kontaktowych, nie jest informacj┬▒ handlow┬▒, lecz prób┬▒ weryfikacji (usuni├¬cia/potwierdzenia) posiadanych danych kontaktowych.

5. Informacje przechowywane s┬▒ i przetwarzane przez intersejf.pl z zachowaniem odpowiednich ┬Ârodków bezpiecze├▒stwa, spe┬│niaj┬▒cych wymagania polskiego prawa. Dokonanie jakiegokolwiek zakupu wymaga podania w odpowiednim formularzu pe┬│nych danych adresowych.  Podane dane zostan┬▒ wykorzystane TYLKO do dostarczenia zamówionej przesy┬│ki

6.  Czytaj┬▒c, przegl┬▒daj┬▒c serwis internetowy intersejf.pl, wysy┬│aj┬▒c zapytanie ofertowe lub robi┬▒c zakupy w sklepie internetowym akceptuj┬▒ Pa├▒stwo zasady zawarte w Polityce Prywatno┬Âci na stronie www.intersejf.pl. Ka┬┐d┬▒ osob├¬ wykorzystuj┬▒c┬▒ w jakikolwiek sposób intersejf.pl obowi┬▒zuje aktualna Polityka Prywatno┬Âci.

7.  Intersejf.pl zastrzega sobie wy┬│┬▒czne prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatno┬Âci.

8.  Jakiekolwiek zmiany wprowadzone w Polityce Prywatno┬Âci nie wp┬│ywaj┬▒ na podstawow┬▒ jej zasad├¬ (pkt. 2).

9.  Je┬┐eli nie zgadzaj┬▒ si├¬ Pa├▒stwo z przyj├¬t┬▒ Polityka Prywatno┬Âci prosimy o nie rejestrowanie swoich danych w naszym serwisie. Jednocze┬Ânie zapraszamy do bezpo┬Âredniego kontaktu telefonicznego pracownikami serwisu intersejf.pl

10. Serwis intersejf.pl zapewnia ka¿demu u¿ytkownikowi prawo do wgl±du, poprawienia i usuniêcia informacji o nim.

  kasy pancerne | sejfy gabinetowe | szafy metalowe | szafy ognioodporne | drzwi do kancelarii tajnych | sejfy kasjerskie | kufry nesesery | szafy na bro˝ | szafy kartotekowe
ad
Inter Sejf ul. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, woj. warmi˝sko mazurskie
Tel: (89) 539-98-24
copyright © 1999-2009 intersejf
do gˇry