Kasy pancerne, sejfy - Inter Sejf
 
Logo
logo
 
 
 
Sejfy
Kasy pancerne
Szafy metalowe
Na dokumenty niejawne
Aktowe dwudrzwiowe lekkie
Aktowe wzmocnione
O zwiêkszonej odporn. ogniowej
Na bro├▒
Szafy kartotekowe
Na plany i mapy
Szafy kartotekowe
Szafy/sejfy ognioodporne
Meble socjalne
Drzwi metalowe
Depozytowo-bankowe
Kasety metalowe
Transport warto┬Âci
Pozosta┬│e
Prywatno┬Â├Ž
Regulamin
Pomoc
Zaloguj siŕ
 
Szafy metalowe

Szafy metalowe


 

Oferta firmy Inter Sejf obejmuje wykonane z metalu szafy ró┬┐nego typu, gwarantuj┬▒ce pe┬│ne bezpiecze├▒stwo i d┬│ugoletnie, wygodne u┬┐ytkowanie. Wszystkie nasze produkty posiadaj┬▒ wszystkie wymagane certyfikaty, np. Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

Posiadamy:
  • szafy metalowe przeznaczone dla dokumentów niejawnych o ró┬┐nej klasie poufno┬Âci,
  • szafy kartotekowe, aktowe ( jedno - i dwudrzwiowe),
  • szafy na bro├▒ paln┬▒ krótk┬▒ i d┬│ug┬▒.

Opis metalowych mebli:

  • wyposa┬┐one w pó┬│ki z regulacj┬▒
  • mechanizm rygluj┬▒cy uruchamiany klamk┬▒ i blokowany zamkiem
  • 24-miesi├¬czny okres gwarancyjny

Oferta szafSpecjalnie wzmocnione i odznaczone certyfikatem metalowe szafy na dokumenty niejawne spe┬│niaj┬▒ najsurowsze wymagania bezpiecze├▒stwa okre┬Âlone przepisami prawa.


Stosunkowo niewielka waga tego typu szaf pozwala na ich szybki i prosty transport, za┬ specjalnie opracowane ryglowanie gwarantuje odpowiednie zabezpieczenie zawarto┬Âci.Wzmocniona konstrukcja szaf metalowych na akta gwarantuje wysoki poziom zabezpieczenia wa┬┐nych dokumentów, akt, jak te┬┐ piecz├¬ci. Stabilna konstrukcja zosta┬│a wykonana z mocnych i wytrzyma┬│ych materia┬│ów.Szafy wykonane z metalu o zwi├¬kszonej odporno┬Âci ogniowej, wykazuj┬▒ niezwyk┬│┬▒ wytrzyma┬│o┬Â├Ž w otoczeniu bardzo wysokich temperatur, dzi├¬ki czemu we w┬│a┬Âciwy sposób zabezpieczaj┬▒ zawarto┬Â├Ž przed ma┬│ymi po┬┐arami.


Specjalnie opracowane wn├¬trze szaf na bro├▒ umo┬┐liwia jej bezpieczne przechowywanie. Z uwagi na ró┬┐ne typy i modele broni prezentujemy sejfy pozwalaj┬▒ce przetrzymywa├Ž zarówno bro├▒ d┬│ug┬▒, jak i krótk┬▒.
Szafy przeznaczone na kartoteki s┬▒ doskona┬│ym rozwi┬▒zaniem na uporz┬▒dkowanie i odpowiednie przechowywanie wa┬┐nych dokumentów i akt, jak te┬┐ ca┬│ych kartotek oraz ewidencji osobowych.
Profesjonalna wykonana z metalu szafa na mapy czy plany dostosowana jest do specyficznych wymiarów tego typu dokumentów. Wykorzystane w niej teleskopowe, wysuwane szuflady pozwalaj┬▒ na wyci┬▒gni├¬cie bez ryzyka przedarcia.
  kasy pancerne | sejfy gabinetowe | szafy metalowe | szafy ognioodporne | drzwi do kancelarii tajnych | sejfy kasjerskie | kufry nesesery | szafy na bro˝ | szafy kartotekowe
ad
Inter Sejf ul. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, woj. warmi˝sko mazurskie
Tel: (89) 539-98-24
copyright © 1999-2009 intersejf
do gˇry