Kasy pancerne, sejfy - Inter Sejf
 
Logo
logo
 
 
 
Sejfy
Kasy pancerne
Szafy metalowe
Na dokumenty niejawne
Aktowe dwudrzwiowe lekkie
Aktowe wzmocnione
O zwiêkszonej odporn. ogniowej
Na bro√Ī
Szafy kartotekowe
Na kartoteki i teczki wisz¬Īce
Do ewidencji ludno¶ci
Do kart osobowych i ewidencji pacjentów
Na plany i mapy
Szafy kartotekowe
Szafy/sejfy ognioodporne
Meble socjalne
Drzwi metalowe
Depozytowo-bankowe
Kasety metalowe
Transport warto¶ci
Pozosta³e
Prywatno¶æ
Regulamin
Pomoc
Zaloguj siÍ
 
Szafy kartotekowe

Szafy kartotekowe

Metalowe szafy kartotekowe dost√™pne w naszej ofercie umo¬Ņliwiaj¬Ī zachowanie nienagannego porz¬Īdku w¬∂ród wa¬Ņnych dokumentów oraz akt osobowych. S¬Ī one idealnym rozwi¬Īzaniem do gabinetów lekarskich, urz√™dów, biur, kancelarii ksi√™gowych, prawnych oraz wielu innych miejsc. G¬≥ównym atutem tego typu konstrukcji s¬Ī pojemne, doskona¬≥e do archiwizowania dokumentów szuflady. Pozwalaj¬Ī na przechowywanie kartotek b¬Īd¬ľ teczek zawieszkowych o znormalizowanej wielko¬∂ci. Nasze produkty s¬Ī doskona¬≥ym rozwi¬Īzaniem zarówno do przechowywania dokumentacji w formacje A4 jak i A5. Zapraszamy do wspó¬≥pracy.
Na kartoteki i teczki wisz¬Īce

Oferujemy Pa√Īstwu profesjonalne szafy na kartoteki oraz teczki wisz¬Īce w formacie A-4. Konstrukcja naszych wyrobów jest solidna, funkcjonalna i estetyczna. Produkty te dostosowane s¬Ī do przechowywania do 45 kg dokumentacji w ka¬Ņdej szufladzie, która jest wysuwana na prowadnicach teleskopowych. Posiadj¬Ī one blokad√™ zapobiegaj¬Īc¬Ī wypadni√™ciu szuflady.

Wiêcej...
 

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 848 mm, szeroko¶æ 400 mm, g³êboko¶æ 580 mm

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1025 mm, szeroko¶æ 420 mm, g³êboko¶æ 580 mm

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1093 mm, szeroko¶æ 400 mm, g³êboko¶æ 580 mm

 

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1285 mm, szeroko¶æ 415 mm, g³êboko¶æ 630 mm

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1330 mm, szeroko¶æ 420 mm, g³êboko¶æ 580 mm

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1330 mm, szeroko¶æ 771 mm, g³êboko¶æ 580 mm

 
Do ewidencji ludno¶ci

W asortymencie dost√™pne s¬Ī równie¬Ņ szafy przeznaczone do kart osobowych mieszka√Īców. Solidne, eleganckie i w pe¬≥ni funkcjonalne. ¬¶wietnie sprawdz¬Ī si√™ w ró¬Ņnego rodzaju urz√™dach. Dzi√™ki du¬Ņej pojemno¬∂ci 5 szuflad, w ka¬Ņdej mo¬Ņna umie¬∂ci√¶ po 2 rz√™dy kartotek o ¬≥¬Īcznej masie do 80 kg. Ca¬≥a szafa zamykana jest za pomoc¬Ī jednego centralnego zamka.

Wiêcej...
 

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1288 mm, szeroko¶æ 540 mm, g³êboko¶æ 580 mm

 
Do kart osobowych i ewidencji pacjentów

Polecamy tak¬Ņe konstrukcje przeznaczone do kart osobowych oraz ewidencji pacjentów. Mieszcz¬Ī si√™ w nich koperty w formacie A-5. Solidne, stabilne i w pe¬≥ni bezpieczne. Oferujemy modele wyposa¬Ņone w 3, 5 lub 7 szuflad mieszcz¬Īcych po 2 rz√™dy kartotek w ka¬Ņdej szufladzie. Ka¬Ņda szafa z tej kategorii wykonane jest z blachy o grubo¬∂ci od 0.6 mm do 2 mm.

Wiêcej...
 

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 818 mm, szeroko¶æ 620 mm, g³êboko¶æ 580 mm

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1288 mm, szeroko¶æ 620 mm, g³êboko¶æ 580 mm

 

Wymiary zewnêtrzne: wysoko¶æ 1758 mm, szeroko¶æ 620 mm, g³êboko¶æ 580 mm

 
  kasy pancerne | sejfy gabinetowe | szafy metalowe | szafy ognioodporne | drzwi do kancelarii tajnych | sejfy kasjerskie | kufry nesesery | szafy na broŮ | szafy kartotekowe
ad
Inter Sejf ul. Sosnkowskiego 61, 10-693 Olsztyn, woj. warmiŮsko mazurskie
Tel: (89) 539-98-24
copyright © 1999-2009 intersejf
do gůry